Naše nýtovací technika bez problémů spojí různé materiály


Vyžaduje si obsah Vaší profesní Äinnosti kvalitní základ ve spojovacím materiálu? Pro nýtování nejrůznÄ›jšími metodologiemi je k dispozici pro vÅ¡echny odbÄ›ratele z oblasti automobilového, strojírenského, solárního průmyslu, železniÄní, letecké i kosmické dopravy, stavebnictví i dalších odvÄ›tví dokonalá nýtovací technika. Bohatá sbírka různorodých tvarových, rozmÄ›rových i typových variant je k dispozici k odbÄ›ru za mimořádnÄ› sympatických cenových podmínek, které bezesporu také mají svůj nezamÄ›nitelný půvab.

Nakonfigurujeme Vám nejlepší možné technické řešení

Produktová variabilita spojovacích prvků pro slepé, manuální i automatizované,nýtování i aplikaci dalších nýtovacích technik s použitím trhacích a narážecích nýtů i nýtovacích Å¡roubů a matice je nesmírnÄ› pestrá a bohatá. Z rozmanité produktové Å¡kály tvarů hlavic, forem uchycení konstrukÄních dílů z nejrůznÄ›jších materiálů i příznaÄných vlastností konkrétních spojovacích profilů si bezesporu dobÅ™e kvalitní základ pevného spojení vyberete.

Doporučené články