Logistické parky

Již ve starověkém Řecku a Římě, nejprve v armádě, se začala objevovat potřeba organizace zásobování, v moderním válečnictví se pak význam logistiky ukázal ve větší míře. Logistika podle vojenského modelu přešla do obchodu, poprvé v USA v 50. letech.
Nezastupitelnou úlohu logistiky při plánování, organizaci, řízení a realizaci toků zboží mají logistické parky. Prostřednictvím souboru různých činností pomáhají zajistit, aby požadované zboží bylo ve stanovenou dobu na správném místě při zachování jeho kvality, to vše s kontrolovanými náklady.barevné kontejnery na ploše jeřáby
Logistické parky jsou centra, ve kterých se mohou setkávat různé druhy dopravy, vznikají tím ideální podmínky pro kombinované přepravní řetězce. Disponují velkými, podle potřeby i temperovanými skladovacími kapacitami, k tomu jsou uzpůsobeny komunikace pro snadnou manipulaci se zbožím. Jsou nepřetržitě chráněny proti požáru i krádeži. Bývají doplněny dalšími logistickými službami, například celní a veterinární správou, někdy i pojišťovacími, leasingovými nebo bankovními společnostmi.
Velké manipulační sklady využívají ke své činnosti skladovací a manipulační techniku, jak pro samotné skladování, tak pro manipulaci se skladovaným materiálem. Pro skladování výbušných, snadno hořlavých, radioaktivních nebo jinak velmi nebezpečných materiálů platí zvláštní normy a předpisy.vysokozdvižný vozík ve skladu pneumatiky palety
Důležitým parametrem při hodnocení skladu je mimo jiné rychlost nakládky a vykládky. U skladů, kde není dostatečné vybavení nakládacími rampami, je možné využít mobilní zařízení k tomu určená. Mobilní rampy se přemisťují přímo k nákladovému prostoru vozidla, tím je zajištěna možnost nakládky nebo vykládky pomocí manipulační techniky. Rampa může být vybavena vodorovnou plošinou pro jednodušší manipulaci s nákladem, některé rampy využívají opory o nákladový prostor vozidla, jiné mají vlastní oporu. Ke korbě vozu je možné je zvedat mechanickým zvedákem, ručním hydraulickým pohonem nebo pohonem elektrohydraulickým.

Doporučené články