Jak moc vést děti ke sportu?

V září si mnoho dětí vybírá kroužky, kam bude chodit. A mnoho z nich si volí ty sportovní. To většinou těší rodiče, kteří jsou rádi, že jejich potomek bude mít pohyb, a jsou připraveni jej v tom podporovat, jak je to jen možné.

 

Problém je v tom, že zdaleka ne všechny děti v těchto kroužcích vydrží. Začátky bývají mnohdy těžké, a mnoho dětí odradí. Často jsou však na vině také rodiče, kteří si mnohdy nepočínají správně. Přitom při správném vedení bude našeho potomka sportování bavit. Jak toho ale dosáhnout?

 

trénink terénní cyklistiky

 

V první řadě je nutné jej nechat, aby si samo vybralo takový sport, který jej zajímá. I když bychom třeba našeho syna rádi viděli ve fotbalovém či hokejovém družstvu, je dobré nechat výběr na něm. A to i v případě, kdy se nám zdá, že si vybírá špatně. Je totiž lepší, pokud na to přijde sám.

 

Také je potřebná správná míra podpory. Rozhodně je dobré zajímat se o to, jak mu to jde, podobně jako se zajímáme o jeho školní výsledky. Také návštěvy utkání, ve kterých hraje, jsou rozhodně žádoucí.

 

Na druhou stranu rozhodně není dobré to nepřehánět. Vaše dítě rozhodně neocení, pokud budete sledovat každý trénink a po něm se ještě bavit s trenérem. Nechte jej, ať si některé věci úměrně svému věku zařizuje samo.

 

mládežnický box

 

Další chybou, kterou rodiče dělají, je vyhrožování, že jej z daného kroužku či sportovního klubu vyloučíte, pokud nebude mít dobré známky. Tím mu totiž ukazujete, že sport je něco pomíjivého, co může kdykoliv skončit, což znamená, že není dobré na něm příliš lpět nebo se v něm snažit. A to je škoda.

 

Jistě, dobré známky jsou rozhodně důležité, avšak je dobré volit jiné řešení. Na rozdíl například od snížení času, kdy může hrát počítačové hry, toto po zlepšení známek nenahradí. A to by byla rozhodně škoda.

 

Mějme tedy na paměti, že pokud chceme, aby naše dítě sportovalo, mělo by do onoho klubu chodit bez obav z toho, že v něm bude muset kvůli známkám skončit. Zvláště pokud chceme, aby v něm bylo úspěšné.

Doporučené články