Rubriky
PC

Co předcházelo počítačům?

Všichni je dnes a denně využíváme, ale jak se stalo že počítače známe a jsou pro nás nenahraditelné? První moderní číslicové počítače pochází již z 30. let 20. století a za jejich vynálezce je považován Charles Babbage. Ten sice zemřel v roce 1871, ale vymyslel princip, podle kterého byly první počítače o 60 let později sestrojeny. Kromě něj Babbage navrhl také tiskárnu, která se ale prvního funkčního sestrojení dočkala až v 90. letech minulého století.

umělá inteligence

      Babbagovy návrhy začínaly u tzv. diferenciačního stroje. Již tento stroj, který dokázal vypočítat téměř jakoukoli rovnici na základě zjednodušení a pomocí derivací (odtud derivační stroj), si získal oblibu vědecké společnosti. Od Královské společnosti v Londýně následně získal pro svou další tvůrčí činnost grant. Takto se mohl Babbage přes chyby a nedostatky diferenciačního stroje dostat ke svému dalšímu návrhu, což byl stroj analytický. Tento výrobek už měl dokázat vypočítat každou rovnici a skládal se víceméně ze stejných částí jako dnešní počítač (vstupní zařízení, procesor, paměť, výstupní zařízení). Instrukce o tom, jak se má daná operace vyřešit a také další informace o číslicích, byly do stroje vkládány pomocí děrovaných karet. Ty byly trojího typu: operační, číslicové a variační. Právě operační velely, jak má být daný příklad řešen, číslicové přinášely informace o číselném zadání a variační specifikovaly druh výpočtu. Tento stroj nebyl nikdy sestaven, ale je to ten nejbližší návrh moderního počítače.

moderní počítač

              Kdybychom se ale zaměřili ještě na vzdálenější historii, nalezneme předchůdce ještě mnohem dříve. Už před 5000 lety se používal nástroj abakus, který měl usnadnit počítání. Přibližně do stejného období spadá také destička, do které se vkládaly kamínky-původní kalkulačka. Postupně byly stroje zdokonalovány až do dnešní podoby, ale jak je vidět, jejich vývoj nebyl vůbec jednoduchý.

Rubriky
PC

Základní počítačové dovednosti

Dnes se již s počítač setkal opravdu každý. I lidé pokročilejšího věku jsou často nuceni využít toto zařízení, jelikož některé služby jsou dostupné už jen přes něj. Samozřejmě pro mladší generaci je mnohonásobně jednodušší učit se novým dovednostem a přizpůsobovat se pokroku techniky. Přesto ale ne všichni, kteří počítač používají jako běžní uživatelé mají základní dovednosti, které dokáží práci velice ulehčit. Jedná se především o různé klávesové zkratky, či specifické pohyby myší, které například rozdělí lišty obrazovky nebo vyberou jinou záložku. S tím souvisí i myši, které obsahují více tlačítek, takže uživatel není nucen tolik používat klávesnici, ale mnoho toho zastane pouze s myší v jedné dlani.

klávesnice a myš

Další poměrně známou, ale ne tak často ovládanou schopností je psaní všemi deseti prsty. Každá klávesnice má uspořádané písmena stejným způsobem a obsahuje také výběžky pomáhající orientaci mezi klávesami. Uživateli tedy stačí naučit se psát na jednom zařízení a je potom schopen tuto dovednost využít na jakémkoliv dalším. Pro naučení psaní všemi deseti existuje nespočet programů. Taktéž se tato dovednost vyučuje i na některých základních školách v rámci počítačové gramotnosti. Dá se to však naučit i při dostatečné vůli a píli samostatně. Přesto jaké výhody tato schopnost nabízí, tak ji neovládá tolik lidí. Je to možná z důvodu slabší koordinace právě a levé ruky, nebo zkrátka člověk nemá dostatečnou trpělivost se to naučit, nebo na to nemá čas.

psaní na počítači

Schopnost psaní všemi deseti je naopak nepostradatelná v zaměstnáních, které vyžadují psaní článků, knih a podobně, na počítači. Člověk dokáže lépe a rychleji přenášet myšlenky na písmena. Dokáží odvést více práce během kratšího času a to je zejména v žurnalistice velice cenné. Další ze základních dovedností na počítači, která urychluje práci je znalost všech funkcí, které počítač nabízí. Možná se to zdá jako banální záležitost, ale častokrát uživatel nemá ani ponětí o všech možných funkcích vlastněného počítače či notebooku. Záleží na každém z nás jak svou práci na počítači učiníme více efektivní, ale také na našem zaměstnání, které může tyto schopnosti podmiňovat. Každopádně bez výše zmíněných vlastností se člověk obejde, ale díky nim může objevit nový rozměr práce na počítači.